Opbevaring

opbevaring
Gennem CLIP Renseriernes butikker og indleveringssteder og gennem renseripartnere, pelsforhandlere og andre samarbejdspartnere modtages pelse til opevaring i sommerhalvåret.

Allerede ved indleveringstedets modtagelse registreres pelsen i det specielle "Jacobsen" opbevaringsregister, herunder afklares forsikringsforhold, så det sikres, at pelsenes sikkerhed er afklaret lige fra indleveringstidspunktet.

Ved modtagelsen hos Jocobsen professionel Skindrens og Pelspleje bliver pelsene yderligere registreret og efterset for evt. fejl og mangler.

Pelsene opbevares i en pelsboks, hvor den rette temperatur og lufttuftighed er til stede under hele opbevaringen.

Pelsene gennemgår ligeledes en forebyggende behandling mod insekter og andre former for utøj.

Når pelsen ønskes retur, kontaktes indleveringsstedet senest 10 dage før ønsket returnering.

Kontakt Jacobsen Professionel Skindrens og Pelspleje telefonisk for oplysning om nærmeste indleveringssted.

Kontakt Jacobsen professionel skindrens og pelspleje:


Telefon: 70 26 69 27